O projekcie „Najwyższa jakość indyka w standardzie QAFP”

Kampania „Najwyższa jakość indyka w standardzie QAFP” sygnowana hasłem „Gwarantujemy, nie obiecujemy” ma na celu przybliżenie konsumentom niezwykłych walorów mięsa z indyka z certyfikatem QAFP. Ambitni hodowcy i producenci mięsa indyczego, podejmując trud wdrożenia systemu QAFP do swoich ferm i zakładów produkcyjnych, mają jeden wspólny cel- dać konsumentom pewność, że mięso, które wybierają posiada najwyższą jakość smakową, kulinarną i odżywczą, jest w pełni bezpieczne dla ich zdrowia, ponieważ kontrola procesu jego produkcji zaczyna się „od pisklęcia”, a kończy wraz z trafieniem produktu końcowego do rąk konsumenta. Realizując kampanię, chcemy uświadomić konsumentom, że standardy systemu QAFP obejmują stosowanie w paszach komponentów, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo żywnościowe poprzez eliminację jakościową komponentów nieodpowiadających tym parametrom. Ten standard obowiązuje we wszystkich krajach UE od 2006 r. Producenci i hodowcy objęci certyfikacją mają obowiązek dbałości o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska naturalnego. Duży nacisk jest kładziony na właściwe żywienie ptaków. Ilość i wartość odżywcza pasz jest przez nich dostosowywana do wieku i potrzeb pokarmowych. Tucz indyków jest prowadzony pod nadzorem lekarza weterynarii. Oprócz tego producenci certyfikowani w QAFP mają obowiązek prowadzenia dokładnej dokumentacji fermowej – zawarte są w niej informacje dotyczące historii stada oraz wskazane są źródła dostaw pasz.
Prowadzona kampania zaowocuje dobrze wyedukowanym konsumentem, który bez wahania wybierze mięso indycze oznaczone certyfikatem QAFP, a jego wybór będzie gwarantem dobrego samopoczucia całej jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na jego zdrowie.

*Źródło: M. Michalczuk, A. Siennicka, "Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu", w: Przegląd hodowlany, nr 11/2010, str. 26-29.

Bomadek sp. z o.o.

66-132 Trzebiechów
ul. Słoneczna 16

Telefon

68 351 41 29