CERTYFIKAT QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Założenia Systemu QAFP opracowali naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.

11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy. Od początku swojego istnienia, System QAFP zyskał uznanie organizacji konsumenckich.

Jakość w systemie QAFP kształtowana jest w całym procesie produkcyjnym, zgodnie z filozofią „od pola do stołu”, począwszy od dbałości o dobrostan zwierząt hodowlanych, poprzez produkcję i pakowanie wyrobów mięsnych, aż po ich dystrybucję na sklepowe półki.
Na każdym z etapów produkcji, uczestnik Systemu musi spełnić szereg restrykcyjnych wymagań, które są kontrolowane przez niezależne jednostki certyfikujące.